O Zakładzie

Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych powołano w roku akademickim 1996/1997. Istniał on do roku 2001.Został on reaktywowany w roku 2009 pod kierownictwem dr hab. Pawła Izdebskiego, prof. nadzw.

Z dniem 1 października 2015 r. zostal przekształcony w Zakład Psychologii Ogólnej i Psychologii Zdrowia, a rok później - w .Zakład Psychologii Ogólnej i Zdrowia.
Zakład realizuje badania statutowe na temat: Psychospołeczne korelaty chorób somatycznych i zdrowia.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Ogólnej i Psychologii Zdrowia
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz